Bạc đạn Marbett

Gối đỡ, bạc đạn Marbett

- Vỏ che chống nước (waterproof housing)

- Vật liệu

PA FV polyamide: chịu nhiệt và tải trọng cơ học tốt; chống bụi, hơi nước và ăn mòn hóa hóc

PP FV polypropylene: chống ăn mòn hóa học cao

- Gối đỡ kháng khuẩn chứng nhận Microban (Microban® material is effective against the most common bacteria that may grow in foodstuff like E. Coli, Salmonella, Listeria, S-Aureus, Campylobacter)

(Catalog download: marbett_bearing.pdf )

Một số loại thông dụng trên thị trường:

UCFN/C - SUCFN/C - HCFN/C - SHCFN/C

UCFN/CL - SUCFN/CL - HCFN/CL - SHCFN/CL

UCFN - SUCFN - HCFN - SHCFN