Khớp nối đĩa Thomas: 54RDG

  • Chuẩn API
  • Số vòng quay lớn
  • Mô men xoắn cao
  • Khối lượng nhẹ