Khớp nối đĩa EUROFLEX

- Nhà sản xuất Euroflex Transmission [India] Pvt Limited chuyên về khớp nối đĩa cho ứng dụng Gas Turbine, Steam Turbine, Compressor,..

- Hiện nay Euroflex đã sát nhập với tập đoàn Rexnord (USA) và là một thương hiệu của Rexnord

 

Gas Turbine Application

  • Fertilizer plant: gas turbine to compressor, 23,767 hp (17,730 kW) at 10,973 rpm
  • Floating production, storage and off-loading (FPSO) ship: gas turbine to generator, 30,161 hp (22,500 kW) at 13,192 rpm
  • Liquefied natural gas (LNG) upstream facility: gas turbine to gearbox, 18,633 hp (13,900 kW) at 9,500 rpm

 

Steam turbine-driven applications

  • Pipeline: steam turbine to generator, 160,858 hp (120,000 kW) at 3,000 rpm
  • Petrochemical refinery: steam turbine to compressor, 69,705 hp (52,000 kW) at 3,021 rpm
  • FPSO ship: steam turbine to compressor, 10,295 hp (7,680 kW) at 12,075 rpm

Test bench applications

  • Turbine to gearbox: 670 hp (500 kW) at 50,000 rpm with an overall length of 10.40 inches (264 mm)
  • Turbine to gearbox: 536 hp (400 kW) at 45,000 rpm with an overall length of 4.72 inches (120 mm)