Khớp nối Kop-Flex

Khớp nối Kop-flex chuyên về khớp nối răng (gear coupling), khớp nối đĩa (disc coupling) và khớp nối mềm (elastomer coupling)             

Gear coupling

 

Khớp nối gear dạng ngắn, có ba dòng:

- Kop-Flex Fast: khã năng bôi trơn cao hơn 300%

- Kop-Flex Model B: thíc h hợp tải nhẹ và trung bình

- Kop-Flex Series H: dễ dàng thay thế các khớp nối gear cùng loại


 

Khớp nối gear dạng dài (ứng dụng nhiều trong các nhà máy giấy

 

 

 


 

Khớp nối đĩa KD: ít bảo trì, không cần bôi trơn

 

 

 


 

Khớp nối lò xo Kop-Grid