Khớp nối Rathi

Rathi là nhà sản xuất khớp nối Ấn Độ, các khớp nối của Rathi chuyên dùng cho các nhà máy nhiệt điện và nhà máy giấy

Với chủng loại phong phú và giá cả rất cạnh tranh, khớp nối Rathi ngày càng phổ biến trên thị trường

Một số khớp nối tiêu biểu của Rathi

Jaw Flex Couplings
    L/SW/RRS/HR
    Up to 4100 kW /100 rpm
    Max bore : 500 mm
    Spider / Snap wrap / Cushions

 
Tyre-Flex Couplings
    T / TO / RST
    Up to 154 kW / 100 rpm
    Max bore : 190 mm
Sleeve-Flex Couplings
    RBW
    Up to 13.43 kW / 100 rpm
    Max bore : 100 mm
Cone-Flex Couplings
    RC
    Up to 2450 kW /100 rpm
    Max bore : 305 mm
B-Flex Couplings
    RB
    Up to 33 kW /100 rpm
    Max bore : 100 mm
    Spider / Snap wrap / Cushions
Poly Gear Couplings
    RPG
    Up to 4 kW /100 rpm
    Max bore : 65 mm
Polytex Couplings
    RLPGT
    Up to 4.5 kW /100 rpm
    Max bore : 55 mm
Power Grip Couplings
    RPG
    Up to 4100 kW /100 rpm
    Max bore : 310 mm
Gear-Flex Couplings
    AGMA STD RGD / RGS
    Up to 4100 kW /100 rpm
    Max bore : 310 mm
Gear-Flex Couplings
    LFG / LHG
    Up to 15521 kW /100 rpm
    Max bore : 710 mm
Grid-Flex Couplings : V/H
    Parallel Grid LGF
    Up to 261 kW / 100 rpm
    Max bore : 173 mm
Grid-Flex Couplings : V/H
    Taper Grid RGT
    Up to 1775 kW / 100 rpm
    Max bore : 360mm
Disc-o-flex Couplings
    LM / EM / LMK
    Up to 140 kW / 100 rpm
    Max bore : 255 mm
Disc-o-flex Couplings
    RSK
    Up to 140 kW /100 rpm
    Max bore : 172 mm