Models

 
  • Bơm ly tâm mô tơ liền.
  • Ứng dụng: hóa chất, thực phẩm, nước, ...
  • Giá thành thấp, sản xuất ở Nhật.
 
  • Bơm ly tâm dạng mô tơ chân đế
  • Nhiều loại vật liệu khác nhau tùy theo ứng dụng cụ thể
  • Khách hàng có thể chỉ mua đầu bơm (bare-shaft pump) sau đó lắp ráp
   
  • Bơm ly tâm dẫn động từ
  • Dùng cho các ứng dụng không cho phép môi chất rò rỉ ra môi trường bên ngoài