Van bi dùng cho ứng dụng khác

  • Cửa lớn
  • Áp cao
  • Đóng mở 02 pha