Van KANEKO

Kaneko Sangyo là nhà sản xuất van điện từ hàng đầu Nhật Bản.

Ngoài van điện từ, Kaneko còn có các sản phẩm nổi tiếng khác như: van thở, bình ngăn tia lửa, gas seal unit, ...

Van điện từ

Đồng hồ đo mức

Van thở/ Bình ngăn tia lửa