Van xả tràn điều khiển bằng điện EasyLock™ FP 400E-2M

  BERMAD Model FP 400E-2M thích hợp cho các hệ thống báo cháy bằng điện và hệ thống đường ống có nhiều vòi phun

  • Phụ kiện điều khiển được cung cấp bộ nguyên, lắp ráp sẵn và được thử nghiệm thủy lục tại nhà máy đạt tiêu chuẩn ISO 9000 và 9001.
  • Được ứng dụng trong nghệ thuật hóa học, cá nhà máy điện áp biến áp, hàng hóa không có vật liệu dễ cháy với hệ thống phun tự động hoặc xã bọt.
  Danh mục:
  .
  .
  .
  .