Van xả khẫn cấp KSEP

  • Theo mã API 2000:
  • Sê-ri KSEP được thiết kế để cung cấp giảm áp suất khẩn cấp cho các bể chứa khi tiếp xúc với áp suất xử lý bởi các lỗ thông hơi của bể tiêu chuẩn.
  • Các lỗ thông hơi này cung cấp khả năng đáp ứng tiêu chuẩn API 2000 có kích thước phù hợp cho thông gió khẩn cấp do tiếp xúc với lửa.
  • Những nắp này thiết kế thuận lợi cho kiểm tra và bảo trì.
  Danh mục:
  .
  .
  .
  .