Van thở KSPR/PS

  • Các van áp suất chân không KSPR và KSPS kiểu mẫu là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng thông hơi vào khí quyển.
  • Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo mã API 2000.
  • Sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn chặn việc hút không khí, làm mất bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và chất có khả năng gây nổ.
  Danh mục:
  .
  .
  .
  .