Van thở KSBBJ/JS

  • Các van chân không áp suất mô hình KSBBJ và KSBBJS là một thiết kế tiên tiến cho các ứng dụng thông hơi.
  • Được thiết kế sản xuất và thử nghiệm theo mã API 2000, các van này sử dụng các công nghệ mới nhất để bảo vệ chống lại áp suất dương hoặc chân không và ngăn không khí, làm giảm bay hơi sản phẩm và giúp chứa hơi độc và chất có khả năng gây nổ.
  Danh mục:
  .
  .
  .
  .