Van thở KSPD/DS

  • Dải áp suất làm việc: 0-50 cmH2O
  • Dải áp suất kín: 2-40 cmH2O
  • Dải lưu lượng khí vào: 0-100 lít/phút
  • Dải lưu lượng khí ra: 0-80 lít/phút
  • Đường kính ngoài: 22 mm
  • Đường kính trong: 15 mm
  • Vật liệu chế tạo: Nhựa y tế không độc hại
  • Kết nối: 22F-22M
  • Độ bền: Đạt tiêu chuẩn chất lượng và an toàn y tế
  Danh mục:
  .
  .
  .
  .