Van thở kèm bình ngăn tia lửa KSBGFI/KSGSFI

  • Model KSBGFI – mô hình pallet
  • Pmin +/- 20mmW.C
  • Pmax +700/-430 mmW.C
  • Model KSGSFI – mô hình lò xo
  • Pmin +700/-430 mmW.C
  • Pmax +/- 9.000mmW.C.
  • Vật liệu: Nhôm, Thép Carbon, 304SS và 316SS
  • Kích thước: 50mm đến 350mm
  • Tiêu chuẩn: ANSI #150
  Danh mục:
  .
  .
  .
  .