Van cầu điều khiển Komoto

  Van cầu điểu khiển Komoto, phù hợp các ứng dụng dầu khí, hóa dầu và các ngành công nghiệp chung. Môi chất sử dụng có thể nhiều loại khác nhau từ hóa chất ăn mòn, gas lạnh, môi chất nhiệt độ cao, áp suất lớn,

  Danh mục: Brand:
  .
  .
  .
  .