Van bướm điều khiển Komoto

  Van bướm điều khiển Komoto được cung cấp cho nhiều ứng dụng trong nhà máy công nghiệp. Van bướm điều khiển Komoto không chỉ làm nhiệm vụ đóng mở cô lập mà còn phù hợp cho ứng dụng điều khiển; đặc biết các ứng dụng lưu lượng lớn áp suất thấp. Cấu tạo đơn giản và giá thành thấp là ưu điểm của dòng van bướm điều khiển.

  Danh mục: Brand:
  .
  .
  .
  .