Van bi chịu nhiệt độ âm

  Van bị đặc biệt được HISAKA chế tạo chuyên sử dụng trong các nhu cầu cần nhiệt độ thấp hoặc rất thấp như môi chất làm lạnh ( bao gồm cả nước muối), khí gas lỏng…

  Danh mục:
  .
  .
  .
  .