Van bi chịu áp cao

  Được sử dụng trong các ứng dụng cần áp suất cao. Thêm vào đó, bên trong van có khả năng ngăn sự gia tăng áp suất bên trong.

  Danh mục:
  .
  .
  .
  .