Tuýp đo khí Draeger Tube Ethylene Glycol 10 (5)

  Với tính năng đáng tin cậy và hiệu quả, tuýp đo này đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao và là công cụ tối ưu để giám sát nồng độ khí butadiene.

  Mã: 1132 Danh mục:
  .
  .
  .
  .