Hiển thị kết quả duy nhất

Thương hiệu Transfluid

Thương hiệu Transfluid

Chúng tôi luôn là điểm tham chiếu trong lĩnh vực truyền tải và linh kiện công nghiệp và hàng hải. Việc sử dụng công nghệ hiện đại cùng với sự lựa chọn cẩn thận về vật liệu, lắp ráp chính xác và kiểm tra tỉ mỉ từng đơn vị được sản xuất đã góp phần giúp chúng tôi phát triển các sản phẩm cực kỳ cạnh tranh và sáng tạo.

Tài năng, cách tiếp cận năng động và sự tinh tế của chúng tôi là trái tim sáng tạo của một công ty tập trung vào việc giới thiệu các sản phẩm liên tục đáp ứng nhu cầu của thị trường đang thay đổi nhanh chóng. Hàng nghìn khách hàng đã chọn sản phẩm của Transfluid cho nhiều ứng dụng công nghiệp và hàng hải.

.
.
.
.