Hiển thị tất cả 6 kết quả

Thương hiệu Rossi

Thương hiệu Rossi Geerbox

Từ năm 1953, Rossi đã dẫn đầu thế giới về sản xuất hộp giảm tốc, động cơ hộp số và động cơ điện, được sử dụng ngay cả trong những ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất.

Thương hiệu đáp ứng nhu cầu của các quy trình phức tạp nhất và di chuyển chúng theo yêu cầu. Tại Rossi Group, sự đổi mới và tính chuyên nghiệp thể hiện sự vượt trội của chúng tôi ngay từ đầu.

.
.
.
.