Động cơ thương hiệu Marathon

Động cơ thương hiệu Marathon

Thương hiệu Marathon bao gồm hàng nghìn sản phẩm và giải pháp như động cơ xoay chiều một pha và ba pha, động cơ NEMA và IEC, động cơ điện áp thấp và trung bình, động cơ PMDC, động cơ thông lượng hướng tâm và hướng trục. Marathon cung cấp động cơ điện và các giải pháp điều khiển / động cơ tích hợp với IE4 và hiệu suất cao hơn cho các ngành công nghiệp đặc biệt nhất trên thế giới. Động cơ NEMA và IEC của Marathon được sử dụng trên toàn cầu trong cả các ứng dụng thương mại và công nghiệp.

Mỗi động cơ Marathon là kết tinh của hơn 100 năm kinh nghiệm sản xuất, cùng với kỹ thuật sản xuất hiện đại, dịch vụ toàn diện, bắt đầu từ giai đoạn lập kế hoạch sớm nhất cho động cơ của bạn. Từ động cơ tốc độ thay đổi được sử dụng trong các thiết lập thương mại, động cơ được sử dụng để bơm, đến máy đùn tốc độ cao và động cơ “Mission Critical” được sử dụng trên tàu phá băng ở Bắc Cực, động cơ Marathon là lựa chọn phù hợp cho mọi nhu cầu.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

.
.
.
.