Thương hiệu FASCO

Thương hiệu FASCO

Regal đã cung cấp các dòng động trong hơn 100 năm dưới Thương hiệu Fasco. Fasco bao gồm một loạt các ứng dụng HVAC, bơm và hệ thống thông khí thương mại.

Phạm vi sản phẩm bao gồm động cơ thông minh C-Frame, 3,3 “và ECM được tích hợp quạt gió. Fasco có lịch sử 100 năm như một nhà đổi mới trong ngành sản xuất công nghệ tiên tiến để giải quyết vấn đề, tiết kiệm năng lượng và giảm thời gian ngừng hoạt động.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

.
.
.
.