R-IB IL Digital Outputs

  R-IB IL Digital Outputs chuyển đổi và xuất tín hiệu số để điều khiển và kích hoạt các thiết bị và quy trình trong tự động hóa công nghiệp. Tích hợp dễ dàng và tin cậy, giúp thực hiện điều khiển và kích hoạt tín hiệu số một cách chính xác và hiệu quả.

  Danh mục:
  .
  .
  .
  .