R-IB IL Digital Inputs

  R-IB IL Digital Inputs thu thập và xử lý các tín hiệu số từ thiết bị và cảm biến đầu vào. Tích hợp dễ dàng và tin cậy, giúp thu thập và kiểm soát tín hiệu số trong quy trình tự động hóa công nghiệp.

  Danh mục:
  .
  .
  .
  .