Nắp đậy bồn chứa KSGH

  • Vỏ bọc lấy mẫu và đo lường của loại model KSGH được thiết kế, sản xuất và thử nghiệm theo mã tiêu chuẩn KSPC.
  • Mô hình KSGH được tạo ra để lấy các mẫu chất lỏng từ bể chứa, để đo nhiệt độ và kiểm tra chất lỏng được lưu trữ.
  • Mô hình KSGH được sử dụng dưới 0,05 kg / cm2 áp suất bể chứa.
  Danh mục:
  .
  .
  .
  .