Nắp đậy bồn chứa KSGE

  • Nắp được lấy mẫu và đo lường của loại Model KSGE được thiết kế, sản xuất và thử nghiệm theo mã tiêu chuẩn KSPC.
  • Model KSGH được chế tạo để lấy các mẫu chất lỏng từ bể chứa, để đo nhiệt độ và kiểm tra các chất lỏng được lưu trữ.
  Danh mục:
  .
  .
  .
  .