MultiTest med. Int. (w/o DT)

  Int. (w/o DT) – công cụ đa năng chăm sóc sức khỏe, giúp kiểm tra và theo dõi huyết áp, đường huyết, nhịp tim, mức oxy, nhiệt độ cơ thể. An toàn, tiện lợi, tiết kiệm chi phí. Bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình ngay hôm nay!

  Danh mục:
  .
  .
  .
  .