Khớp nối răng Falk Lifelign Type G52

  G52
  USA
  1010G – 1070G (12 sizes)
  1,197,000 lb-in (max)
  Danh mục:
  .
  .
  .
  .