Khớp nối mềm Poly Norm (KTR)

  Khớp nối mềm POLY-NORM (KTR GERMANY) thường dùng cho ứng dụng hộp giảm tốc, các ứng dụng mà việc lắp đặt khớp nối theo phương dọc trục. Khớp nối sử dụng vòng đệm Elastomer 78 Shore-A

  Khớp nối Poly-Norm của hãng KTR với các loại như: Poly-Norm AR (2-piece) (phổ biến, có sẵn trong kho); Poly-Norm ADR (3-piece); Poly-Norm AZR- coupling for dismounting; Poly-Norm ADR-BTA; Poly-Norm ADR-SBA

  Mã: 1281 Danh mục:
  .
  .
  .
  .