Khớp nối lò xo KopFlex – KopFlex Grid Coupling

    Khớp Nối Lò Xo KopFlex – Giải pháp truyền động tin cậy, chịu tải cao và đa dạng ứng dụng trong công nghiệp. Bảo vệ hệ thống truyền động và tăng hiệu suất.

    .
    .
    .
    .