Khớp nối mặt bích FCL

    Khớp nối ống được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp để kết nối ống dẫn chất và hệ thống ống.

    .
    .
    .
    .