Khớp nối bánh răng Huco (Gear Coupling /Nylon Sleeve)

    Khớp nối bánh răng Huco – Truyền động mạnh mẽ, chính xác cho nhiều ngành công nghiệp, từ tự động hóa đến chế tạo máy.

    .
    .
    .
    .