Khóa trục CLAMPEX

  Khóa trục CLAMPEX của hãng KTR các dòng cơ bản KTR 110 / KTR 105 / KTR 130 / KTR 131 / KTR 150/ KTR 200 / KTR 201 / KTR 203 / KTR 206 / KTR 225 / KTR 250 / KTR 400 / KTR 603 / KTR 620 / KTR 700

  Mã: 1241 Danh mục: Brand:
  .
  .
  .
  .