Function Modules

  Nền tảng bộ điều khiển mới sẽ dựa trên phần cứng mới và phần mềm mới. Điều này bao gồm một động cơ điều khiển chuyển động, khối xây dựng PLCopen và bộ điều khiển máy cao cấp.

  Danh mục: Brand:
  .
  .
  .
  .