XI Digital Inputs

  XI Digital Inputs cung cấp khả năng thu thập và xử lý các tín hiệu kỹ thuật số từ các cảm biến và thiết bị đầu vào. Tích hợp dễ dàng và đáng tin cậy, giúp người dùng giám sát và điều khiển các tín hiệu quan trọng trong quy trình sản xuất.

  Category :
  .
  .
  .
  .