XI Analog Outputs

  XI Analog Outputs cung cấp khả năng điều khiển và định lượng tín hiệu analog trong quy trình sản xuất. Tích hợp dễ dàng và tạo ra tín hiệu chính xác để tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống tự động hóa.

  Category :
  .
  .
  .
  .