Van xả khẫn cấp KSESV

  • Hoạt động thông hơi:
  • Lỗ thông hơi áp suất khẩn cấp KSES cung cấp giảm áp suất và chân không ..
  • Khi áp suất quá mức tích tụ trong bể chứa, lỗ thông hơi áp suất khẩn cấp sê-ri KSESV bắt đầu mở ở áp suất đặt trước được xác định trước làm giảm áp suất.
  Category :
  .
  .
  .
  .