Van xã khẩn cấp KSES

  • Hoạt động thông hơi:
  • Các lỗ thông hơi giảm áp khẩn cấp KSES cung cấp giảm áp.
  • Khi áp suất quá mức tích tụ trong bể chứa, lỗ thông hơi khẩn cấp sê-ri KSES bắt đầu mở ở áp suất đặt trước được xác định làm giảm áp suất.
  .
  .
  .
  .