Van xả khẩn cấp KSEPR

  • Các lỗ thông hơi giảm áp khẩn cấp KSEPR / EPS chỉ cung cấp giảm áp.
  • Thoát hơi chân không phải được cung cấp bởi các thiết bị thông gió thông thường, hoặc sử dụng nắp thông hơi khẩn cấp KSEV và nắp thông hơi chân không.
  • Khi áp suất quá mức tích tụ trong bể chứa, lỗ thông hơi giảm áp khẩn cấp KSEPR / EPS bắt đầu mở ở áp suất đặt trước được xác định làm giảm áp suất quá mức.
  .
  .
  .
  .