Van xả khẩn cấp KSEPK

  • Hoạt động thông hơi:
  • Các lỗ thông hơi giảm áp khẩn cấp KSEPK chỉ cung cấp giảm áp.
  • Thoát hơi được cung cấp bởi các thiết bị thông gió thông thường, hoặc sử dụng nắp thông hơi khẩn cấp KSEV và nắp thông hơi chân không.
  • Khi áp suất quá mức tích tụ trong bể chứa, lỗ thông hơi khẩn cấp sê-ri KSEPK bắt đầu mở ở áp suất đặt trước được xác định làm giảm áp suất quá mức.
  .
  .
  .
  .