Showing all 5 results

Van điều khiển

Chúng tôi chuyên cung cấp van điều khiển (control valve) hãng Motoyama (Japan) và Komoto (Korea); ngoài ra chúng tôi còn là đại diện ủy quyền của hãng Richter chuyên van điều khiển dòng van lót nhựa PTFE dùng cho hóa chất

.
.
.
.