1_62_3

Van bị làm kín kim loại


Brand: HISAKAHISAKA

Van bị được HISAKA chế tạo chuyên sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt như bột, bùn, hoặc chất lỏng có độ nhớt cao. Van phải hoạt động thường xuyên và trong điều kiện nhiệt độ cao

Đặc điểm :

  • Dạng van 1 ngã và 2 ngã

 

HF5(M1R), HF5(M1M), HF5(M1H), FM5R, FM5M, FM5H

TM1R, TM1M, TM1H, FM5RB

Specitication/Pressure Class/Size

          Port

Full bore

Full bore

          JIS 10K

          ASME CLASS150

1/2"(15A) – 8”(200A)

1/2"(15A) – 8”(200A)

          JIS 20K

          ASME CLASS 300

1/2"(15A) – 8”(200A)

1/2"(15A) – 4”(100A)

Temperature

HF5(M1R), FM5R   max 200°C

HF5(M1M), FM5M max 250°C

HF5(M1H), FM5H max 600°C

TM1R, FM5RB   max 160°C

TH1M  max 350°C

TH1H  max 600°C

Connection

Flange

Flange

Face-to-Face

ASME B16.10

Manufacturer standard

Allowable Seat Leakage Volume

Conforming to ANSI FCI-70-2 class-V

No leakage

Maretial

         Body

Stainless steel

Stainless steel

         Trim

Stainless steel+various hardening treatments

Stainless steel+various hardening treatments

         Seat

Metal seat

Metal seat

HF5(M1R), HF5(M1M), HF5(M1H), FM5R, FM5M, FM5H, TM1R, TM1M, TM1H, FM5RB
Hisaka
-

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114