ball_valve_for_low_temp

Van bi chịu nhiệt độ cao


Brand: HISAKAHISAKA

Van bị đặc biệt được HISAKA chế tạo chuyên sử dụng trong các nhu cầu cần nhiệt độ thấp hoặc rất thấp như môi chất làm lạnh ( bao gồm cả nước muối), khí gas lỏng...

Đặc điểm :

  • Dạng van 2 ngã

Specitication/Pressure Class/Size

          Port

Full bore

          JIS 10K

          ASME CLASS150

1/2"(15A)-4”(100A)

          JIS 20K

          ASME CLASS 300

1/2"(15A)-4”(100A)

Temperature

Low temperature zone down to -104°C

Connection

Flange

Face-to-Face

ASME B16.10

Allowable Seat Leakage Volume

No leakage (allowable leakage volume for gas at -50°C or below 25cc/min/inch

Maretial

         Body

Stainless steel

         Trim

Stainless steel

         Seat

Maxtite PTFE

HF5(LT), FM5(LT)
Hisaka
-

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114