1_21_1

Van bi chịu áp cao


Brand: HISAKAHISAKA

Được sử dụng trong các ứng dụng cần áp suất cao. Thêm vào đó, bên trong van có khả năng ngăn sự gia tăng áp suất bên trong.

Đặc điểm :

  • Dạng van 3 ngã và 4 ngã.

Specitication/Pressure Class/Size

          Port

Full bore

          JIS 10K

          ASME CLASS150

1/2"(15A)-8”(200A)

          JIS 20K

          ASME CLASS 300

1/2"(15A)-8”(200A)

Temperature

-30°C - 160°C

Connection

Flange

Face-to-Face

Manufacturer standard

Allowable Seat Leakage Volume

No leakage

Maretial

         Body

Stainless steel/ Cast iron

         Trim

Stainless steel

         Seat

PTFE/Maxtite PTFE/Carbon-fiber reinforced PTFE/ Carbon or metal seats can also be provided

D33, D43
Hisaka
-

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114