download

Van bi 3 ngã Hisaka


Brand: HISAKAHISAKA

Đây là loại van đa chức năng, có thể được dùng như bộ chuyển hướng, bộ chia, trộn chất lỏng.

Đặc điểm :

  • Dạng van 3 ngã

Specitication/Pressure Class/Size

          Port

Full bore

          JIS 10K

          ASME CLASS150

1/2"(15A)-6”(150A)

          JIS 20K

          ASME CLASS 300

1/2"(15A)-6”(150A)

Temperature

Saturated vapor at 1 Mpa: 179°C

Saturated vapor at 2 Mpa: 212°C

Connection

Flange

Face-to-Face

ASME B16.10

Allowable Seat Leakage Volume

No leakage

Maretial

         Body

Stainless steel/ Cast iron/ Ductile cast iron

         Trim

Stainless steel

         Seat

Maxtite PTFE/ Special carbon reinforced PTFE

Specitication/Pressure Class/Size

          Port

Full bore

          JIS 10K

          ASME CLASS150

1/2"(15A)-12”(300A)

          JIS 20K

          ASME CLASS 300

 

Temperature

Consult HISAKA

Connection

Flange

Face-to-Face

Manufacturer standard

Allowable Seat Leakage Volume

No leakage

Maretial

         Body

Stainless steel/ Cast iron

         Trim

Stainless steel

         Seat

PTFE/Maxtite PTFE/Carbon-fiber reinforced PTFE/ Carbon or metal seats can also be provided

H45
Hisaka
-

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114