Van bi có cần gạt cao

  Van bị được HISAKA chế tạo với tay vặn cao hơn loại van bi thường 160mm, và được cách nhiệt để chuyên sử dụng trong các các ứng dụng có nhiệt độ khắc nghiệt.

  Category :
  .
  .
  .
  .