Van bi cho hơi

  Van bị đặc biệt được HISAKA chế tạo chuyên sử dụng trong các các ứng dụng về khí, hơi.

  Category :
  .
  .
  .
  .