Van bi 3 ngã Hisaka

  Đây là loại van đa chức năng, có thể được dùng như bộ chuyển hướng, bộ chia, trộn chất lỏng.

  Category :
  .
  .
  .
  .