Rathi Gear CouplingRathi Gear Break Drum Coupling

Khớp nối răng Gear-Flex (Rathi)


Brand: RATHIRATHI

Khớp nối răng Gear-Flex của nhà sản xuất Ấn Độ cho khách hàng giải pháp khớp nối răng chất lương mà giá cả phải chăng.

RGD, RGS, LFG, LHG
RATHI
India
max 15521 kW/100rpm

 Truyền momen tối đa 15521 kW/100rpm Đường kính trục tối đa 710mm. Có khả năng bù lệch trục lớn. Nhiệt độ làm việc đến 120°C  

Liên hệ

Tel: + 84 (8) 62983168/ 62983171 /3

Fax: + 84 (8) 62983114